Kykotsmovi Mennonite Church / Hopi Mission Trip
 Led By: Baltazar Guzman